Haurtzaroko oroitzapenen aztarnak

Berria, 10 de octubre de 2007

Mikel Carramiñana

(...) Egitasmoari buruz aztarna garaikideak ere artea izan daitezkeela dio Consonnikoak: «Bilboko itxura garbitzen ari diren garaian,hondakinak aldarrikatzen ditugu
guk, nortzuk garen eta nortzuk izan garen azaltzen digutelako,hain zuzen ere». Murren ustez,inork ez du zalantzan jartzen Partenoia artea denik eta bai, aldiz, jolas
parke bateko hondakinak ikustea merezi duenik (...)