Donna Haraway: 'Seguir con el problema'

Revista Agrocultura, octubre de 2019

Revista Agrocultura

L’autora és biòloga i professora emè-rita del Departament d’Història de la Consciència de la Universitat de Califòrnia. Dona classes sobre teoria feminista i estudis multiespècies. En aquest llibre proposa una nova manera de superar la crisi ecològica en què ens trobem encallats en aquesta era que ella anomena Chthuluceno. Segons ella, es tracta de reconfigurar les nos-tres relacions amb la resta d’espècies i la terra, per aprendre a seguir vivint i morint junts en una terra ferida.