UN DIAGNÒSTIC SEVER DE L'ESTAT DE L'ART CONTEMPORANI

El Temps de les Arts

Pere Antoni Pons

L’assagista, crític i comissari d’exposicions Iván de la Nuez, nascut a L’Havana, Cuba, el 1964, però resident a Barcelona des de fa molts d’anys, ha escrit el llibre Teoría de la retaguardia. Cómo sobrevivir al arte contemporàneo (y a casi todo lo demás) (Editorial Consonni) per trencar, en part, aquest silenci [...] Reprenent el fil (“reprendre” aquí és sinònim de “discutir”, “complementar”, “ironitzar” i “contradir”) del llibre Teoria de l’avantguarda, que Peter Bürger va publicar el 1984, De la Nuez dibuixa la seva mirada panoràmica sobre l’art contemporani.